Μαθησιακό Προφίλ


Student’s Cognitive and Learning Portfolio


Πως ξεκίνησε..

  • Η ιδέα γεννήθηκε από την Γιώτα Κοτσώνη, υπ. Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ιδιοκτήτρια του  Kotsoni Language School, νευρογλωσσολόγο και Ειδική Παιδαγωγό η οποία διεξάγει έρευνες με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της μάθησης της ξένης γλώσσας.

Τι είναι..

  • Αξιολόγηση γνωστικών και γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών και άλλων παραμέτρων μέσα από πολλά γνωστικά και γλωσσικά εργαλεία.

Ποια είναι η διαδικασία..

  • Ο κάθε μαθητής αξιολογείται ατομικά στην αρχή της φοίτησης του καθώς και κατά την διάρκεια των σπουδών του σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
  • Καθ’όλη τη διαδικασία δημιουργείται το προσωπικό portfolio (φάκελος) το οποίο περιέχει πληροφορίες για τις ικανότητες, τις αδυναμίες, τα δυνατά και τρωτά σημεία καθώς και το μαθησιακό τύπο του κάθε μαθητή.

Γιατί είναι χρήσιμο..

  • Προσφέρει σε μαθητές, καθηγητές αλλά και γονείς αποτελεσματικές τεχνικές για τον ευκολότερο τρόπο εκμάθησης της γλώσσας. (ξένης ή ελληνικής)
  • Ενημερώνει τους καθηγητές για τις μαθησιακές ικανότητες και αδυναμίες των μαθητών τους ώστε να προσφέρουν τρόπους διδασκαλίας οι οποίοι ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.