ΚΑΝΩ ΛΑΘΗ ΑΡΑ ΜΑΘΑΙΝΩ

ΚΑΝΩ ΛΑΘΗ ΑΡΑ ΜΑΘΑΙΝΩ

Στο άκουσμα της λέξης test στην πλειοψηφία των μαθητών
δημιουργούνται αισθήματα έντονης αγωνίας, πίεσης και δυσαρέσκειας.
Γι’ αυτό ευθύνεται η παρερμηνεία του όρου από ορισμένους μαθητές,
γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς. Έτσι λοιπόν η αποφυγή λαθών με
οποιοδήποτε μέσο αποτελεί βασικό στόχο των μαθητών και μοναδικό
τους κίνητρο ένας αριθμός, ο βαθμός. Ποιος είναι όμως ο ουσιαστικός
ρόλος των test και ποια η σημασία των λαθών σε αυτά;
Αυτή η τεχνική αξιολόγησης αποσκοπεί στην αποτίμηση του διδακτικού
έργου και της αποτελεσματικότητας του. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς
συστηματική ανατροφοδότηση με στόχο την συνεχή βελτίωση της
διαδικασίας της μάθησης. Στους μαθητές δίνει την ευκαιρία να
πραγματοποιήσουν λάθη ώστε να εντοπίσουν τις ελλείψεις τους και να
ασκήσουν την επιμονή τους ώστε να επιτύχουν τους τελικούς τους
στόχους.
Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε πως ο στόχος των test είναι
να παρέχουν σε όλους μας κίνητρα για βελτίωση και πως τα λάθη μας
λειτουργούν ως φωτεινοί σηματοδότες στον δρόμο για την μάθηση! Η
σπουδαιότερη επιτυχία είναι άλλωστε το να μην εγκαταλείπουμε τον
«αγώνα» !
Εύχομαι μια δημιουργική χρονιά, με θέληση αλλά και… λάθη!
‘’Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.’’
Samuel Beckett

Leave a Reply