Αναστασία Κουρίτα

Αναστασία Κουρίτα

Λίγα λόγια για εμένα …
Σε ηλικία μόλις πέντε ετών, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μου επαφή με τη Γαλλική γλώσσα και τη κουλτούρα της. Το Σεπτέμβρη του 1999 εγκαταστάθηκα στη Θεσσαλονίκη από τον Βόλο, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2003. Από το 2015 είμαι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ‘Ειδίκευσης Καθηγητών της Γαλλικής Γλώσσας’ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Παράλληλα, είμαι πιστοποιημένη εξετάστρια και διορθώτρια από το CIEP για τα διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας DELF (A1,A2.B1.B2), DALF (C1 /C2) και SORBONNE (B1/B2). Ωστόσο, ως ένθερμη υποστηρικτής της συνεχούς επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης, έχω λάβει μέρος σε μια σειρά από σεμινάρια και ημερίδες, συμμετείχα στα ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS και ΕRASMUS ενώ από το ακαδημαϊκό έτος του 2017 παρακολουθώ το επιμορφωτικό πρόγραμμα ‘Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας’ του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ). Για εμένα, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν περιορίζεται στους τέσσερις εκπαιδευτικούς τοίχους μιας αίθουσας αλλά αποτελεί διαβατήριο για το διαφορετικό και τον κοσμοπολιτισμό.